Types of Photography

Авиационна фотография
Авиационна фотография е заснемане на снимки на въздухоплавателни средства, или в полет, или на земята.
Air-въздух - Air-въздух фотографията е фотографиране въздухоплавателни средства във въздуха, докато използвате друго въздухоплавателно средство, като фото платформа.
Ground-земя -air-въздух е заснемане на въздухоплавателно средство в полет от земята.
Ground-земя - static- статично, заземено е заснемане на заземени, неподвижни въздухоплавателни средства от земята.
Архитектурна фотография 
Архитектурната фотография се дели на екстериорна и интериорна.
Документална фотография
Документалната фотография е един вид хроника на събития. В известна степен се припокрива с професионалната фотожурналистика- Фотографът се опитва да произведе достоверна, обективна, и обикновено откровена фотография на определена тема. Документалната фотография се отличава с дългосрочност, отнася се до отразяването на по - дълги исторически процеси.
Еротична фотография - Актова фотография
Еротичната фотография е стил на художествената фотография, при който се изобразява голо човешко тяло. При нея се залага на еротични и дори сексуални асоциации. Предимно комерсиален характер - отпечатването на календари, еротични списания.
Модна фотография
Модната фотография е жанр на фотографията, посветен на показване на дрехи и други модни аксесоари. Приложението е също с комерсиален характер - реклами, модни списания като Vogue, Vanity Fair, или Elle. С течение на времето, модната фотография е разработила собствена естетика, в която дрехите и модата са подчертани от присъствието на екзотични места или аксесоари.
Художествена фотография
Една фотография може да бъде истинско художествено произведение на изкуството когато се предават настроения, когато се подчертават характери или се изобразяват картини от природата и човешкия живот със силен заряд доставящи естетическа наслада на зрителя. Възприемането е много идндивидуално, защото всеки от нас има изградени критерии за художественост, определени от възпитанието, образованието и определени обществени и социални позиции. Въпреки това естетическите качества на един фотопродукт, неговото възпитаващо въздействие и познавателна стойност е огромно, а когато това е направено с вкус и със спазване на основните правила за композиция и пропорция, фотографията е изкуство с висока художествена стойност.
Food - храна фотография
Заснемането на храна е част от комерсиалната фотография. Заснемане на натюрморт с цел производство атрактивни снимки на храна за използване в реклами, опаковки, менюта или готварски книги.
Пейзажна фотография
Пейзажната фотография е стил, който основен обект е природата, лишена от човешко влияние и присъствие или сведени до минимум.
Nature-Природна фотография
Отнася се до широк кръг природата. Посветена на заснемане на природни елементи като пейзажи, диви животни, растения в широк план, така и в близък план на природни сцени и текстури. Nature фотография има тенденция да се сложи по-силен акцент върху естетическата стойност на снимка от други жанрове фотография, като фотожурналистика и фотография документален филм.
Фотожурналистика
Фотожурналистика е жанр от фотографията и журналистиката едновременно. Фотожурналистиката е визиулно предаване на новина..Три са фарактерните черти на жанра. Актуалност, обективност, повествователност.
Източник : Уикипедия

Няма коментари :

Публикуване на коментар

Две димящи дула

Canon EOS 450 D

kit - Canon EF-S 18 -55mm f/3.5-5.6 IS

Canon EF 80 - 200 1:4.5-5.6 II

CPL -polarizing filter, FLD filter , UV filter, CS-cross screen filter x 6, ND filter с регулираща се плътност, IR filter

KONIG TRAVELLER TRIPOD - KN-TRIPOD 19

Member
Widget By: NBT
Member
Widget By: NBT
Member
Widget By: NBT
Member
Widget By: NBT
Member
Widget By: NBT
Member
Widget By: NBT
Member
Widget By: NBT
Follow Me
Follow Me
Enjoy

E-Mail Will Be Delivered By FeedBurner.
Мозъчни донори
“Лайка, шмайка. Апаратът няма никакво значение. Всичките могат да запечатат това, което виждаш. Номерът е да видиш!” - Ернст Хаас
×